tone.wold@heiskonsulenten.no
TLF: 948 54 951

Tone Wold har vært ansatt i Heiskonsulenten siden høsten 2015. Hun har lang erfaring fra forskjellige administrative stillinger både i det private næringsliv, fagforeninger og frivillig sektor.

Tone Wold har ansvaret for varierende administrative oppgaver hos oss og bistår våre heistekniske rådgivere med søk-prosessen, sha-arbeidet, kontrakter og annet. Videre har hun ansvaret for fakturakontroll og oppfølging av prosjekter.