Christian Kvaal

ckvaal@heiskonsulenten.no
TLF: 991 14 545

Christian Kvaal er utdannet elektro/automasjonsingeniør med praktisk bakgrunn som elektriker og skipselektriker.

Erfaring innen heis består av 5 år i Kone AS med hovedvekt på prosjektering, salg av nyanlegg samt modernisering. I tillegg bred erfaring innen trafikkanalyse og kapasitetsberegninger på større heisanlegg for samme bedrift.

I perioden 1995-2005 har han vært avdelingsleder i Schindler Stahl Heiser AS, Oslo med ansvar for prosjektering, montasje samt salg av nyanlegg og moderniseringer. Han har i samme periode hatt ansvaret for en serviceportefølje på nærmere 600 heiser.

Christian Kvaal har i perioden etter oppstart av Heiskonsulenten AS hatt ansvar for en rekke større prosjekter for både private og offentlige kunder.

Steinar Eriksen

seriksen@heiskonsulenten.no
TLF: 911 14 546

Steinar Eriksen har 35 års erfaring fra bransjen, 15 år som heismontør og har inngående kunnskaper på et bredt område innen tekniske problemstillinger.

Som montasjeleder i 9 år med ansvar for gjennomføring av store og små prosjekter har han bred erfaring fra alle områder innen modernisering av eksisterende heiser samt nye heiser i gamle bygg.

Steinar Eriksen har i perioden etter oppstart av Heiskonsulenten AS hatt ansvar for en rekke større prosjekter for både private og offentlige kunder.